מצודות על שמואל ב יז כה

מצודות על שמואל ב • פרק יז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כח • כט • 


מצודת דוד

"נחש" - אמרו רבותינו ז"ל (שבת נה ב) הוא ישי ונקרא נחש על שמת בעטיו של נחש ומבלי עון (ויתכן לומר שנולדה מאשת ישי מבעלה הראשון ושמו נחש ולזה אמר אחות צרויה ולא אמר אחות דוד כי צרויה היתה אחותה גם מן האב וכאשר אמרנו בשמואל א טז י)

"על הצבא" - לשר על הצבא

"בן איש" - רצה לומר בן אדם חשוב ומעולה כמו (שמואל-א כו טו) הלא איש אתה

"הישראלי" - ובדברי הימים (א ב יז) אמר הישמעאלי לפי שהתגורר בארץ ישמעאל