מצודות על שמואל ב יז יז

<< מצודות על שמואל ב • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כח • כט • 


מצודת דוד

"והם ילכו" - בכדי שהם ילכו וגו'

"כי לא יוכלו" - יהונתן ואחימעץ לא יוכלו להראות עצמם לבוא העיר פן ירגישו בהם