מצודות על שמואל ב יז יג

<< | מצודות על שמואל בפרק י"ז • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואם אל עיר יאסף" - כאומר ואם יש חשש פן בהתאחר הדבר עד נקבץ כל ישראל ימלט על נפשו בעיר מבצר עומדת בהר ויתחזק במעוז העיר ואמר הנה עם כל זה לא ימלט כי הלא ברוב העם אשר אתנו אף אם יאסף אל עיר הכח בנו לשאת חבלים על העיר לגררה מן ההר עד הנחל עד שלא ישאר אף צרור בהעיר ההיא ואמר בדרך גוזמא והפלגה לומר שאף בעיר מבצר לא יתחזק מול העם הרב אשר אתנו ולבל ירגיש בערמתו המתיק אמריו דרך נאות בכל חלקי הסותר אולם עצם כוונתו היתה למען יתאחר הדבר עד שיתקבצו כולם ובתוך כך ישלח אמריו אליו להמלט על נפשו וכאשר עשה באמת 

מצודת ציון

"יאסף" - יכנס

"והשיאו" - והגביהו

"וסחבנו" - ענין גרירה והמשכה כמו (ירמיהו כב יח)סחוב והשלך

"הנחל" - העמק

"צרור" - חתיכת עפר גסה כמו (עמוס ט ט)ולא יפול צרור ארץ