מצודות על שמואל ב יז כ

<< מצודות על שמואל ב • פרק יז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כח • כט • 


מצודת דוד

"איה" - כי הוגד להם שבאו הביתה

"ויבקשו" - בבית האשה או עברו מיכל המים לבקשם

מצודת ציון

"מיכל המים" - ענינו פלג המים ואין לו חבר