מצודות על שמואל א כה ח

<< | מצודות על שמואל אפרק כ"ה • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מא • מב • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לעבדיך" - על עצמם אמרו

"תנה נא" - עתה תנה את אשר תמצא ידך אם מעט ואם הרבה

"כי על יום טוב" - דרכם היה לעשות יום טוב ומשתה ושמחה בעת גזיזת הצאן וכן נאמר באבשלום (שמואל-ב יג כג) ויהי גוזזים וגו' ויקרא וגו' וצוה דוד לאמר לו הלא על יום טוב באנו ומהראוי לקבל אז את כל הבא בסבר פנים יפות

"ויגידו לך" - שאמת הדבר

"וימצאו הנערים" - על עצמם אמרו בעבור דוד שימצאו חן לקבלם בסבר פנים יפות 

מצודת ציון

"בנו" - כמו באנו ותחסר האל"ף