מצודות על שמואל א כה כח

<< | מצודות על שמואל אפרק כ"ה • פסוק כ"ח | >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מא • מב • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי מלחמות ה'" - כל מלחמתך המה מלחמות ה' לעשות נקמה בעכו"ם אבל לא תמצא בך רעה מימיך ללחום ולהרוג אנשים מישראל כאשר עשה שאול שהרג כהני נוב ולזה סרה משאול ולא תוסר ממך

"כי עשה יעשה" - זה ראשית אמריה תאמר הן ידעתי שה' יעשה לאדוני בית נאמן ומתקיים ועד עולם לא תוסר המלוכה מביתו לא כשאול שיוסר המלוכה מזרעו

"שא נא וגו'" - הקדימה לשאול מחילה אם תכשל בלשונה לדבר מה מול כבודו 

מצודת ציון

"שא" - ענין מחילה

"נאמן" - מתקיים כמו (ישעיהו כב כג)יתד במקום נאמן