מצודות על שמואל א כה לט

מצודות על שמואל א • פרק כה
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מא • מב • מג • מד • 


מצודת דוד

"ואת רעת" - את גמול רעת

"חשך מרעה" - לבל המיתו בידי

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (בראשית כב טז)ולא חשכת