מ"ג שמואל א כה ח

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שְׁאַל אֶת נְעָרֶיךָ וְיַגִּידוּ לָךְ וְיִמְצְאוּ הַנְּעָרִים חֵן בְּעֵינֶיךָ כִּי עַל יוֹם טוֹב בָּנוּ תְּנָה נָּא אֵת אֲשֶׁר תִּמְצָא יָדְךָ לַעֲבָדֶיךָ וּלְבִנְךָ לְדָוִד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שְׁאַ֨ל אֶת־נְעָרֶ֜יךָ וְיַגִּ֣ידוּ לָ֗ךְ וְיִמְצְא֨וּ הַנְּעָרִ֥ים חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ כִּֽי־עַל־י֥וֹם ט֖וֹב בָּ֑נוּ תְּנָה־נָּ֗א אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר תִּמְצָ֤א יָֽדְךָ֙ לַעֲבָדֶ֔יךָ וּלְבִנְךָ֖ לְדָוִֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימצאו הנערים" - שלי חן בעיניך בטובה שיגידו לך עבדיך מהם עליהם

"כי על יום טוב באנו" - על סמך משתה ויום טוב שיש לך באנו עתה לשאול דבר אחר ערב ראש השנה היה וצריכין אנו לסעודת יום טוב

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעבדיך" - על עצמם אמרו

"תנה נא" - עתה תנה את אשר תמצא ידך אם מעט ואם הרבה

"כי על יום טוב" - דרכם היה לעשות יום טוב ומשתה ושמחה בעת גזיזת הצאן וכן נאמר באבשלום (שמואל-ב יג כג) ויהי גוזזים וגו' ויקרא וגו' וצוה דוד לאמר לו הלא על יום טוב באנו ומהראוי לקבל אז את כל הבא בסבר פנים יפות

"ויגידו לך" - שאמת הדבר

"וימצאו הנערים" - על עצמם אמרו בעבור דוד שימצאו חן לקבלם בסבר פנים יפות

מצודת ציון

"בנו" - כמו באנו ותחסר האל"ף