מצודות על שמואל א ו ז

<< | מצודות על שמואל אפרק ו' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ושתי פרות עלות" - רצה לומר בחנו הדבר לדעת שהאמת אתנו וזאת עשו קחו פרות מניקות אשר לא משכו מעולם בעול ואסרו אתהן בעגלה וקחו את בניהן מהן והנה מדרך הנהוג לא יזוזו ממקומן ללכת מבניהן ומכל שכן שגם לא הורגלו במשיכת העול

"ועתה קחו" - רצה לומר קחו עצים ועשו עגלה חדשה לכבוד הארון 

מצודת ציון

"עלות" - מניקות כמו (בראשית לג יג)והצאן והבקר עלות עלי

"עול" - היא מה שהפרה מושכת בה

"ואסרתם" - ענין קשירה

"הביתה" - לכלאם בבית