מצודות על שמואל א ו ו

<< | מצודות על שמואל אפרק ו' • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הלא כאשר התעלל בהם" - רצה לומר הלא סוף הדבר יהיה כאשר היה במצרים שהיה משחק ומהתל בהם ואחרי זה בעל כרחם שלחו את בני ישראל והלכו להם וכמו כן יהיה סופכם

"ולמה תכבדו" - על ששאלו מה נעשה לארון כאלו היו מסופקים אם לשלחו אם להחזיקו לזה אמרו ולמה תכבדו וגו' 

מצודת ציון

"התעלל" - ענין שחוק והתול כמו (שמות י ב)אשר התעללתי במצרים