מצודות על שופטים יז ו

<< מצודות על שופטים • פרק יז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"אין מלך בישראל" - ולזה עשה כל איש הישר בעיניו ולא היה מי שימחה ביד מיכה וכתב ב'סדר עולם' (פרק יב) שזה היה בימי כושן רשעתים קודם שעמד עתניאל