מצודות על שופטים יז ט

<< מצודות על שופטים • פרק יז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"לוי אנכי" - כאומר נכון אני ללמוד ולהורות כמו שכתוב בשבט לוי (דברים לג י) יורו משפטיך ליעקב וגו'