מצודות על שופטים א כז

מצודות על שופטים • פרק א
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • לב • לג • לד • לה • לו • מצודת ציון

"ויואל" - ענין רצון וכן (שמות ב כא) ויואל משה