מצודות על שופטים א ח

<< מצודות על שופטים • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • לב • לג • לד • לה • לו • מצודת ציון

"שלחו" - על כי אם מי יבעיר האש באחד מו המקומות, מפה יעשה שליחותו והולך ממקום למקום ושורף הכל, לזה נקרא בלשון "שילוח".