מצודות על שופטים א ו

<< מצודות על שופטים • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • לב • לג • לד • לה • לו • מצודת ציון

"ויקצצו" – עניין חיתוך וכריתה, כמו "וקצץ פתילם(שמות לט, ג).

"בהנות" – אצבעות אגודל, כמו "בהן ידם הימנית(שמות כט, כ).