מצודות על שופטים א ב

<< מצודות על שופטים • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • לב • לג • לד • לה • לו • 


 

מצודת דוד

"הנה נתתי" - ויביא הוא המורך בלב כל

"יהודה" - שבט יהודה