<< · מ"ג נחום · ב · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בּוּקָה וּמְבוּקָה וּמְבֻלָּקָה וְלֵב נָמֵס וּפִק בִּרְכַּיִם וְחַלְחָלָה בְּכָל מָתְנַיִם וּפְנֵי כֻלָּם קִבְּצוּ פָארוּר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בּוּקָ֥ה וּמְבוּקָ֖ה וּמְבֻלָּקָ֑ה וְלֵ֨ב נָמֵ֜ס וּפִ֣ק בִּרְכַּ֗יִם וְחַלְחָלָה֙ בְּכׇל־מׇתְנַ֔יִם וּפְנֵ֥י כֻלָּ֖ם קִבְּצ֥וּ פָארֽוּר׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּזִיזָא וּמִתְבַּזְזָא וּפְתִיחַ תַּרְעָא לְסָנְאָה וְלֵב מְסֵי וְנִקוּשׁ רְכוּבִין וְזִיוּעַ בְּכָל חַרְצִין וְאַפֵּי כּוּלְהוֹן אִתְחַפִּיאוּ אִכְּרוּם אוֹכָמִין כְּקִידְרָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בוקה" - ריקנית

"ומבוקה" - ומרוקנת על ידי בוקקים

"ומבולקה" - מפורצת בחומותיה אישברטיר"א בלע"ז

"ופיק ברכים" - כשלון ברכים כמו (שמואל א כה) לפוקה ולמכשול

"קבצו פארור" - שחרורית כקדרה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בוקה ומבוקה" - ענין ריקות כמו גפן בוקק (הושע י)וכפל המלה לחוזק הענין

"ומבולקה" - ענין כריתה כמו ובולקה ועוה פניה (ישעיהו כד)

"ופיק" - ענין כשלון כמו ולא יפיק (ירמיהו י)

"פארור" - קדרה כמו ובשלו בפרור (במדבר יא

מצודת דוד

"קבצו פארור" - פני כולם ישחר כאלו קבצו כל השחרות שיש בקדרה הנשחרה מעשן האש

"ולב נמס" - לבם יהיה נמס מגודל החרדה וכשלון ברכים מבלי חוזק וכל מתנים יהיה חלחלה ורעד לבל יוכלו לעמוד על מתניהם

"בוקה וגו'" - ר"ל נינוה תשאר ריקה וכרותה מן העושר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בוקה", מצייר מעמד אנשי העיר, הכל נתרוקן וזה "בוקה ומבוקה", והכל נשחת וזה "מבולקה, ולב" אנשי העיר "נמס" מרוב הפחד, "ופיק ברכים" בעת הניסה והבריחה, "וחלחלה בכל מתנים" מרוב שבר ויגון:

ביאור המילות

"בוקה ומבוקה", תוספת המ"ם מורה על הגדלת הריקות כמו שמה ומשמה (יחזקאל ו'):

"מבלקה". מענין השחתה (ישעיה כ"ד א').

"ופיק ברכים". עי' ש"א כ"ה ל"א מש"ש, "קבצו פארור", פרשתי יואל ב' ו'.
 

<< · מ"ג נחום · ב · יא · >>