מצודות על משלי כה י

<< מצודות על משלי • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"פן יחסדך" - פן כל השומע יחרפך לקרות לך הולך רכיל.

"ודבתך" - הדיבה אשר הוצאת מפיך לא תוכל להשיב אחור, ותתחרט ולא תוכל לתקן.

מצודת ציון

"יחסדך" - ענין חרפה, כמו (ויקרא כ): "חסד הוא".

"ודבתך" - על הרוב יאמר על דברי גנאי, ומעצמו יובן.