מצודות על משלי כה יב

<< מצודות על משלי • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"נזם זהב" - כמו נזם זהב עם עדי קבוצת הכתם, שהנזם יפה היא לעדי הכתם ולא בלעדה, כן יפה היא תוכחת החכם על אוזן השומעת, כי אם אין שומע לה לא ניכר יפיה.

מצודת ציון

"נזם" - שם תכשיט הנתון על האף.

"וחלי" - ענין עדי ותכשיט, כמו (הושע ב): "ותעד נזמה וחליתה".

"כתם" - זהב יקר וטוב וכן (תהלים מה): "בכתם אופיר".