מצודות על משלי כד כ

<< מצודות על משלי • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"לא תהיה אחרית" - ר"ל לא תהיה האחרית כמו הראשית, כי סופם לאבדון ויוכבה נר נשמתם.

מצודת ציון

"ידעך" - ענין נתור וקפיצה, כמו (תהלים קיח): "דועכו כאש קוצים". וזהו כבוי הנר, שקופץ השלהבת מן הפתילה.