מצודות על משלי כד כב

<< מצודות על משלי • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"יקום אידם" - שברם של העוברים על מצות ה' ודבר המלך.

"ופיד שניהם" - עונש העובר על מצות ה' ועונש המדיח מפקודת המלך.

"מי יודע" - מה גודל העונש.

מצודת ציון

"אידם" - ענין שבר ומקרה רע, כמו (משלי יז): "שמח לאיד".

"ופיד" - ענינו כמו איד, וכן (איוב ל): "אם בפידו להן שוע".