מצודות על משלי כד יד

<< מצודות על משלי • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"כן דעה" - כמו-כן דע חכמה לתקן את נפשך, אם מצאת אותה ויש לך לב משיג.

"ויש אחרית" - ר"ל וטובה היא מן הדבש, כי בזה יש אחרית טוב; אבל הדבש לפעמים יזיק באחרונה.

"ותקותך" - הגמול שאתה מקוה בעבורה, הנה לא תכרת כי בוא יבוא. וכפל הדבר במ"ש