מצודות על מלכים ב ו לג

<< מצודות על מלכים ב • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"ויאמר" - כאשר בא גם המלך אמר המלאך אל המלך הנה רעת הרעב באה היא מה' לתשלום גמול הפשעים ואם אוסיף לפשוע לשלוח יד בנביאו אם כן מה היא התקוה אשר אוחיל עוד לה' הלא לא יוסיף לרחם עוד בעבור העון הזה ומפני כבוד המלכות תלה הדבר בעצמו

"יורד אליו" - אל אלישע הביתה כי בשמעם שגם המלך יבוא חדלו מלסגור הדלת מפני כבוד המלכות

מצודת ציון

"אוחיל" - אקוה כמו (איכה ג כא)על כן אוחיל לו