מצודות על מלכים ב ו כח

<< מצודות על מלכים ב • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"ויאמר" - חזר המלך לשאלה מהו המבוקש לך כי שוב חשב שמא שאלתה בדבר אחר