מצודות על מלכים ב ו יח

<< מצודות על מלכים ב • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"וירדו" - הארמים ירדו אל אלישע

"בסנורים" - הוא העדר הראיה וההכרה האמיתית וכן נאמר בסדום (בראשית יט יא) הכו בסנורים וגו' וילאו למצוא הפתח