מצודות על מלכים ב ו יז

<< מצודות על מלכים ב • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"פקח נא" - לראות דבר רוחני

"והנה ההר וגו'" - ואף על פי שלא היה נעזר בזה כי אם במה שהוכו בסנורים מכל מקום הועיל בזה להשתיק הנער מצעקתו כי הצעקה היה סיבה שירגישו הארמים אשר אלישע ישנו פה

מצודת ציון

"פקח" - פתח

"נא" - עתה