מצודות על מלכים א ב לב

<< מצודות על מלכים א • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"שר צבא יהודה" - אולי רק על יהודה לבד שמהו אבשלום לשר צבא

"ואבי דוד לא ידע" - עד לא הכם ואין לאבי אשמה בזה ועליו העון

"והשיב ה'" - עתה כשיומת הוא הנה ה' השיב עונש דמי חנם על ראשו ומפרש מהו הדם ואמר אשר פגע וגו'