מצודות על מלכים א ב ג

<< | מצודות על מלכים אפרק ב' • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"למען תשכיל" - רצה לומר כשתשמור כל המצות תשכיל עוד מהם את כל אשר תעשה מהדברים אשר לא נאמרו בתורה כי מהם חכמה תקח לעבוד את ה'

"ואת וגו'" - הוא כפל ענין במלות שונות

"ועדותיו" - הם המצות אשר טעמיהם להעיד על נפלאות ה' כשבת ומועדי ה' והדומים

"ומשפטיו" - מה שבין האדם לחברו

"משמרת ה'" - הדברים אשר צוה ה' לשמרם ואל בינתך אל תשען

"ללכת בדרכיו" - להיות רחום ורב חסד כמוהו

"חקותיו" - הם המצות שלא נתגלו טעמיהם והמה כחק וגזירה

"מצותיו" - מה שבין אדם למקום