מצודות על מלכים א ב כח

<< | מצודות על מלכים אפרק ב' • פסוק כ"ח |
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אהל ה'" - אשר הארון והמזבח לפניו

"בקרנות המזבח" - בחשבו שלא יטמא את המקום להרגו שמה

"ואחרי אבשלום לא נטה" - כי אלו נטה גם אחר אבשלום לא היה אם כן נופל וגרוע מיתר עבדי המלך אשר היו עם אדוניה ועם כל זאת לא נעשה להם דבר אבל הואיל ולא נטה אחר אבשלום עם שרוב ישראל נטו אחריו ואחר אדוניה נטה אם כן מהנראה בוודאי היה זה על כי ראותו כי גדל שלמה וראוי למלוכה ובעבור שנאתו נטה אחר אדוניה וחשב שבעבור זה יחם לבב שלמה להרגו

"והשמועה" - מה שהרג את אדוניה וגרש את אביתר באה עד יואב רצה לומר מהשמועה ההיא פחד לנפשו על כי גם הוא היה עמהם בקשר המרד