מצודות על מלכים א ב כה

<< מצודות על מלכים א • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מב • מג • מד • מה • מו • 


מצודת דוד

"ויפגע בו" - ואף שהיה כהן ואסור לטמא למת הנה פירש ממנו עוד בו נשמתו

מצודת ציון

"ויפגע" - ענין מכת מות כמו (שמואל ב א טו)גש פגע בו