מצודות על מלכים א ב ל

| מצודות על מלכים אפרק ב' • פסוק ל' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לא" - כי יואב הבין בדבר שעל כל פנים ימיתנו ואמר לא אצא כי פה אמות ודעתו היה להחטיא את שלמה במה שיטמא אוהל הארון כאשר יהרגו שמה

"וכה ענני" - כפל הדבר במילות שונות

"כה אמר המלך צא" - היות חשב כי כן דעת המלך להוציאו בערמה ולהמיתו שלא לטמא מקום הארון 

מצודת ציון

"ענני" - מלשון עניה ותשובה