מצודות על מלאכי ב ח

<< מצודות על מלאכי • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


 

מצודת דוד

"שחתם ברית לוי" - מה שכרתי ברית עם אהרן ראש שבט הלוי לשרת בשמי ולכבדני הנה אתם שחתם אותו כי בזיתם אותו

"הכשלתם" - לא די שלא השיבותם מעון אלא שעוד הכשלתם רבים בדיני התורה

"ואתם סרתם מן הדרך" - ר"ל מן הדרך הנזכר הראוי אל הכהנים  

מצודת ציון

"סרתם" - מל' הסרה

"הכשלתם" - מל' מכשול