מצודות על מלאכי ב ו

<< מצודות על מלאכי • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


 

מצודת דוד

"ורבים" - ע"י תוכחותיו השיב בני אדם מרובים לכל יעשו העון אשר חשבו לעשות

"הלך אתי" - ר"ל בעבור מצותי היה רודף לעשות שלום בין הבריות ולהדריכם בדרך מישור

"ועולה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"תורת" - למד תורה עם העם ולא נטה מדרך האמת  

מצודת ציון

"ובמישור" - מל' ישר