מצודות על מלאכי ב ה

<< מצודות על מלאכי • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"נחת הוא" - היה מתפחד ונרעד

"בריתי היתה אתו" - הברית שהיתה לי עמו הוסיפה לו החיים והשלום

"ואתנם לו מורא וייראני" - ר"ל את אלה נתתים לו בעבור המורא שהיה בלבו ויירא מפני וכפל המלות לחוזק הענין

מצודת ציון

"נחת" - ענין פחד כמו ויהי חתת אלהים (בראשית לה)