מצודות על מלאכי ב יב

<< | מצודות על מלאכיפרק ב' • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ומגיש מנחה" - רצה לומר ואם העושה זאת הוא כהן יכרת מזרעו מי המקריב קרבנות לפני המקום

"ער ועונה מאהלי יעקב" - שלא יהיה לו באהלי יעקב הם בתי מדרשות שם לא יהיה לו לא ער ולא עונה ער הוא תלמיד המעורר לשאול לרבו ספקותיו ועונה הוא חכם העונה ומשיב על שאלות הספקות

"אשר יעשנה" - הדבר הזאת לבעול בת עם אל נכר 

מצודת ציון

"ער" - מל' התעוררות

"ועונה" - מל' עליה ותשובה

"מאהלי" - ר"ל מאהלי תורה

"ומגיש" - מקריב

"מנחה" - תשורה וקרבן