מצודות על ישעיהו סב א

<< מצודות על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


 

מצודת דוד

"לא אשקוט" - לא יהיה מנוחה לפני עד אשר יראה הצדקה שאעשה לה כדבר המנהיר ומזריח והישועה שאביא עליה יהיה נראה לכל כלפיד אש הבוער

"למען ציון לא אחשה" - לא אשתוק מלהפרע להעכו"ם בעבור העלבון שעשו לציון שהחריבו אותה עד היסוד  

מצודת ציון

"אחשה" - ענין שתיקה כמו החשיתי מעולם (לעיל מב)

"אשקוט" - ענין מנוחה

"כנוגה" - ענין הארה וזריחה

"כלפיד" - הוא העץ אשר מנדנדים בו האש המתייבש מחום האש ומעלה שלהבת רב וכן וכלפיד אש בעמיר (זכריה יב)

"יבער" - ידלק