מצודות על ישעיהו סב ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


 

מצודת דוד

"אשר יגעת בו" - בעבודתו ולאספו אל הבית

"אם אתן" - ענין שבועה הוא וגזם ולא אמר והרי הוא כאדם האומר כך וכך יהיה אם אעשה הדבר הזה וכן אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב (תהלים פט)

"נשבע ה'" - הנביא אומר להם בנחמה הן נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו והוא כפל במ"ש  

מצודת ציון

"עוזי" - ענין חוזק

"תירושך" - יינך כמו ואספת דגנך ותירושך (דברים יא)