מצודות על ישעיהו נא טו

<< מצודות על ישעיהו • פרק נא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ה' צבאות שמו" - לפי שהוא מושל בצבאות מעלה ומטה

"ואנכי וגו'" - ר"ל ולמה לא תשען עלי הלא אנכי ה' אלהיך והכל בידי פעם בוקע מי הים לבל ילך במהלכו ופעם יצוה שירומו הגלים ויהמו בקול גדול

מצודת ציון

"רוגע" - ענין בקוע כמו עורי רגע (איוב ז)