מ"ג ישעיהו נא טו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואנכי יהוה אלהיך רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו

מנוקד: וְאָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ רֹגַע הַיָּם וַיֶּהֱמוּ גַּלָּיו יְהוָה צְבָאוֹת שְׁמוֹ.

עם טעמים: וְאָֽנֹכִי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ רֹגַ֣ע הַיָּ֔ם וַיֶּהֱמ֖וּ גַּלָּ֑יו יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת שְׁמֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוגע הים" - לשון עורי רגע (איוב ז) (פרונצ"א בלע"ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואנכי ה' אלהיך", אשר הוא "רגע" ומניח סערת "הים גם בעת" אשר "יהמו גליו", ואם סערת הים ורגשותיו אקים לדממה, איך לא אשבית שאון אנוש רמה וקצפו:


ביאור המילות

"רגע". מענין מנוחה, שם הרגיעה לילית, ובא על המנוחה הפנימית כמ"ש כ"פ, ווי"ו ויהמו הוא וי"ו הסבה יען שיהמו גליו. או וי"ו הזמן בעת שיהמו גליו, ודומי' רבים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' צבאות שמו" - לפי שהוא מושל בצבאות מעלה ומטה

"ואנכי וגו'" - ר"ל ולמה לא תשען עלי הלא אנכי ה' אלהיך והכל בידי פעם בוקע מי הים לבל ילך במהלכו ופעם יצוה שירומו הגלים ויהמו בקול גדול

מצודת ציון

"רוגע" - ענין בקוע כמו עורי רגע (איוב ז)