מצודות על ישעיהו נא יג

<< מצודות על ישעיהו • פרק נא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ותשכח ה' עושך" - שכחת השגחת ה' המגדל והמרומם אותך והכל שלו כי הוא נוטה שמים וגו'

"ותפחד" - בכל עת תפחד מפני חמת האויב המציק כאשר הכין מחשבות להשחיתך

"ואיה המציק" - רצה לומר הלא מחר בא ואיננו כי ימות לשחת ואם כן למה שכחת השענת המקום ותפחד ממנו

מצודת ציון

"עושך" - ענין הגדלה והרמה כמו הוא עשך ויכוננך (דברים לב)

"חמת" - מלשון חמה וכעס

"המציק" - מלשון צוקה וצרה

"כונן" - מלשון הכנה