מצודות על ישעיהו נא ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק נא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"תודה" - קול הודאה על הניסים ועל הנפלאות

"כל חרבותיה" - כל המקומות החרבות

"כי נחם" - המקום ינחם את ציון כי תשוב ותכונן כמאז ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה בהרבה מן המקומות כי הדבר ברור כאלו כבר נעשתה

מצודת ציון

"כעדן" - הוא אשר הגן נטוע בו כמ"ש ויטע גן בעדן (בראשית ב)

"וערבתה" - ענינו כמו מדבר וכפל הדבר במ"ש