מצודות על ישעיהו מו ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק מו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


 

מצודת דוד

"השיבו" - אתם הפושעים בי תנו לב על הדבר

"והתאוששו" - התחזקו לקנות לב

"זכרו זאת" - דבר התוהו שיש בפסילים  

מצודת ציון

"והתאוששו" - התחזקו כבנין היסוד כמו לאשישי קיר חרשת (לעיל ט"ז)