מצודות על ישעיהו מו ז

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ו • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אף יצעק" - אף אם הוא צועק אליו בקול גדול לא יענה ולא יושיענו מצרתו וכאומר היש סכלות גדול מזה להאמין בדבר שאין בו ממש

"ישאוהו" - כל אחד נושא האל וסובל משאו על כתפו

"יניחוהו" - ואם מניחו במקומו יעמוד שם ולא יסיר ממקומו 

מצודת ציון

"יסבלוהו" - מלשון סבל ומשא

"תחתיו" - במקומו וכן וישבו תחתם (יהושע ה)

"ימיש" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות טו)

"יענה" - מלשון עניה ותשובה