מצודות על ישעיהו מו ג

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ו • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הנשואים וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"העמוסים" - הטעונים עלי מאת צאתם מבטן ולפי שאמר למעלה שהעצבים יהיו עמוסים על הבהמות לזה אחז במשל מהאומן הנושא את היונק שהוא נושאו ואינו נושא ור"ל שהוא מעולם בעזרתם

"שארית בית ישראל" - כי עשרת השבטים כבר גלו והיו רובם 

מצודת ציון

"שארית" - שיור

"מני" - מן והיו"ד נוספת

"הנשואים" - מלשון משא

"רחם" - רחם האשה