מצודות על ישעיהו מד יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"יתקבצו כולם" - האומנים עם עובדי הפסל יתקבצו יחד ויעמדו להשכיל ולבחון בדבר וכולם יחד יפחדו מה' ויבושו במעשיהם

"וחרשים" - האומנים העושים אותו הלא הם מבני אדם ואיך אפשר שיעשו אל

"הן כל חבריו" - המתחברים אליו לעבדו

מצודת ציון

"וחרשים" - אומנים