מצודות על ישעיהו מד ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ואין צור" - אין חזק בעולם אשר לא ידעתיו אני וכאומר הלא אני הוא הנותן כח לכל החזקים ומכולם ידעתי

"היש" - וכי יש אלוה מבלעדי

"אל תפחדו" - מאלהים אחרים

"הלא מאז" - במעמד הר סיני השמעתיך והגדתי שאין אלוה מבלעדי ואתה עדי בדבר זה כי פתח אז שבעה רקיעים והראה להם שאין עוד אחר כן ארז"ל

מצודת ציון

"תרהו" - אין לו דמיון ופתרונו לפי ענינו הוא ענין פחד כת"י

"צור" - ענין חוזק