מצודות על ישעיהו מד כ

<< מצודות על ישעיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ולא יציל" - אף האומן העושה הפסל לא יציל נפש עצמו ולא יאמר הלא מה שעשיתי בימיני הוא שקר ואין בו תועלת כי מעשה ידי הוא

"רועה אפר וגו'" - ר"ל לבו המהתל ומלעיג בו הסיתו שיקבל לרועה ומנהיג את הדבר אשר תשוב אל האפר כשישרפוהו

מצודת ציון

"רועה" - ר"ל מנהיג

"הותל" - ענין לעג וכן ויהתל בהם אליהו (מלכים א' יח)