מצודות על ישעיהו מד ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"כערבים" - כערבי נחל השתולים על פלגי מים הצומחים וגדילים מהר

"וצמחו" - יצמחו וירבו כאלו היו נתונים בין החציר ודומה לה

מצודת ציון

"חציר" - דשא ועשב

"כערבים" - שם אילן סרק ערבי נחל

"יבלי מים" - פלגי מים וכן ועל יובל ישלח שרשיו (ירמיהו י"ז)