מצודות על ישעיהו לג כא

<< מצודות על ישעיהו • פרק לג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"מקום נהרים" - יהיה ירושלים כאילו סביב לה מקום הנהרים ויאורים רחבים עד שלא תוכל לילך שם ספינה השטה ע"פ המים ואף ספינה חזקה וגדולה לא תוכל לעבור את הנהר ור"ל תהיה שמורה מאשור כאלו היה מהאי אפשר לבוא שמה

"כי אם שם וגו'" - כי באמת שם בירושלים ה' האדיר יהיה לנו ובעזרתנו

מצודת ציון

"אם" - באמת כמו כי אם תם הכסף (בראשית מ"ז)

"אדיר" - ענין חוזק

"יאורים" - הם העשוים בידי אדם

"ידים" - ענין מקום וכן יד חזית (לקמן נ"ז)

"אני שיט" - ספינה השטה במים והוא מלשון השטים אותך (יחזקאל כ"ז)

"וצי אדיר" - ספינה חזקה וגדולה כמו אשור יסדה לציים (לעיל כ"ג)