מצודות על ישעיהו לג ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק לג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"כמשק גבים" - כקול נהמת מים הנאספים ונופלים בבורות כן ישמעו קול נהמת שוללים במחנה אשור

"ואוסף שללכם" - השלל שתקחו מאת מחנה אשור יהיה מאוסף באין מוחה ומבלי פחד כדרך האסיפה שמאספים את החסיל כשנחים על האדמה שיוצאים בני העיר ומאספים אותם בכליהם לבל ישחיתו תבואת האדמה

מצודת ציון

"החסיל" - מין ארבה

"כמשק" - ענין קול נהם והם כמו דוב שוקק (משלי כ"ח) וכן ממשק חרול (צפניה ב)

"גבים" - בורות כמו באו על גבים (ירמיהו י"ד)

"שוקק" - ינהום קול